Termeni și Condiții

Vă rugăm să vă asigurați că ați citit și înțeles termenii și condițiile pentru participarea la cursurile Swing Steps Bucharest. Pentru mai multe informații nu ezitați să ne contactați contactați.

Termeni și condiții pentru participarea la cursurile și evenimentele organizate de Swing Steps Bucharest:

 

 1. Organizatorul nu este responsabil pentru leziunile sau problemele de sănătate ale participanților, care ar putea apărea în timpul participării la curs.
 2. Organizatorul nu este responsabil pentru siguranța bunurilor personale, în timpul cursurilor sau evenimentelor.
 3. Organizatorul nu poate garanta că toți profesorii anunțați vor participa; dacă programul va fi schimbat, participanții vor fi anunțați din timp, sau vor exista înlocuitori pentru profesorii respectivi.
 4. Participanții vor plăti contravaloarea cursului/modulului la primul curs din modul, cash, sau prin transfer bancar (vom comunica contul prin e-mail).
 5. Participantul confirmă că s-a familiarizat cu tipurile de abonamente, cu prețurile și alte informații relevante despre curs, publicate atat pe pagina CLASSES cat si pe pagina de Facebook Swing Steps Bucharest.
 6. Participantul trebuie să anunțe organizatorul înainte de începerea cursului, în cazul în care nu mai poate participa la cursul la care este înregistrat, prin e-mail la contact@swingstepsbucharest.com.
 7. Participantul trebuie să furnizeze informații personale corecte în timpul înregistrării. Participantul este de acord că informațiile personale furnizate pot fi utilizate pentru transmiterea informațiilor referitoare la serviciile comandate.
 8. Prin participarea la cursuri, participantul permite utilizarea imaginii sale de catre Swing Steps Bucharest in scopuri promotionale in format video/audio/imagine.

Terms and conditions for participating in the courses and events organized by Swing Steps Bucharest:

 

 1. The organizer is not responsible for the injuries or health problems of the participants, which may occur during the course.
 2. The organizer is not responsible for the safety of any personal belongings, during courses or events.
 3. The organizer cannot guarantee that all announced teachers will attend; if the program is changed, participants will be notified in advance, or there will be substitutes for the respective teachers.
 4. The participants will pay the value of the course/module in the first class of the module, cash or bank transfer (we will communicate the account via e-mail).
 5. The participant confirms that he/she is familiar with the types of subscriptions, prices and other relevant information about the course, published on the CLASSES page as well as on the Facebook page Swing Steps Bucharest.
 6. The participant must notify the organizer before the beginning of the course, in case he/she can no longer attend the course at which he registered via e-mail at contact@swingstepsbucharest.com.
 7. The participant must provide accurate personal information during the registration. The Participant agrees that the personal information provided may be used to transmit information regarding the services ordered.
 8. By attending the courses the participant gives Swing Steps Bucharest the permission to use his/her image as promotional material in an image/video/audio format.